header1

02

 

Vyvrcholením celých osláv 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci Prietržka bolo vydanie a uvedenie knihy s názvom "Dejiny Prietržky" do života. Kniha je historicky prvá mongrafia o našej obci od jej prvopočiatkov až po súčastnosť. O vydanie knihy sa postaral pán Peter Brezina, ktorému touto cestou veľmi pekne ďakujeme za tento jedinečný unikát o našej obci Prietržka. 

Popoludnie tohto slávnostného aktu - uvedenia knihy do života - začalo o 15.00 h vystúpením dychovej kapely "Záhorácki muzikanti".

O 16.00 h sa pristúpilo k samotnému slávnostnému uvedeniu knihy "Dejiny Prietržky" do života. Na úvod svojho slávnostného príhovoru starosta obce Peter Flamík privítal všetkých hostí a zvlášť vzácnych hostí - svojich kolegov primátorov, starostky a starostov z okresu Skalica a pána dekana Romana Stachoviča, ktorí prijali jeho pozvanie. Menovite privítal pána primátora mesta Holíč a podpredsedu VUC Trnava Zdenka Čambala. Pri svojom slávnostnom príhovore starosta obce Peter Flamík uviedol, že knihu by mali uviesť do života osobnosti, ktoré sa svojími skutkami a svojou zaslúžilou činnosťou zapísali hrubým písmom do histórie obce a žijú tu stále medzi nami. Preto k tomuto slávnostnému aktu boli prizvaní: pani Anna Rajčáková - bývalá tajomníčka MNV, dlhoročná ochotníčka a skladateľka 250 piesní o obci Prietržka; pán Jozef Surový - bývalý dlhoročný pán učiteľ a kronikár obce; pán Ján Gergel - bývalý dlhoročný predseda MNV; pán Rudolf Bartal - bývalý dlhoročný starosta obce; a súčasný starosta obce Peter Flamík. Kniha sa uviedla do života zrnom, vínom a slovom. Zrnom preto, lebo Prietržka od svojich prvopočiatkov až po dnes je poľnohospodárskou obcou. Vínom preto, lebo sme vinohradnícka obec s vyše 500 ročnou tradíciou. A slovom preto, aby kniha "Dejiny Prietržky" nezostala v zabudnutí, aby sa jej slovo šírilo do celého sveta k našim rodákom, ktorí sa presťahovali mimo našu republiku. Na záver tohoto aktu boli odmenený jedným výtlačkom knihy všetci tí, ktorí prispeli najväčším množstvom informácií, fotografií,...pri písaní a zostavovaní knihy.

Po uvedení knihy do života nám zaspievali naši "MUŽÁCI" pesničky o Prietržke. Na záver vystúpila "Kapela starých časú" z Prušánek pod vedením kapelníka Lubomíra Zahradníka starostu obce Prušánky, s ktorou má naša obec družbu.

Obec Prietržka a starosta obce Peter Flamík touto cestou ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli svojimy fotografiami a príbehami do knihy, aby mohlo vzniknúť také jedinečné a unikátne dielo s názvom "Dejiny Prietržky". Taktiež ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančnou čiastkou na vydanie knihy a to: VUC Trnava, fa.Reality LM Skalica a fa.MMAS Masaryk Holíč.

 

Pripravujeme

október 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg