header1

1

 

Mesiac október je mesiac, ktorý je zasvätený všetkým tým, ktorí prežívajú jeseň svojho života - všetkým seniorom. Práve v tomto mesiaci sa koná každoročne slávnostné posedenie pre babky, dedkov, staré mamy a starých otcov ako poďakovanie za všetko to dosiahnuté vo svojom živote. Aj tento rok obec Prietržka zorganizovala dňa 22.10.2017 takéto slávnostné posedenie, na ktorom sa mohli naši milí seniori vrátiť o niekoľko rokov späť a zaspomínať na minulosť. Na úvod sa všetkým prihovoril starosta obce Peter Flamík, ktorý našim seniorom poďakoval za ich aktivity počas svojho života a zaželal všetkým pevné zdravie do ďalších rokov a život plný porozumenia, lásky a úcty najmä zo strany svojich najbližších. Po príhovore starostu obce  nasledoval program, ktorý si pre svoje babky a dedkov pripravili ich vnúčatá - deti zo základnej školy a po prvý krát sa na tomto podujatí predstavili aj deti z materskej školy. Na programe sa taktiež zúčastnil náš mužský spevácky zbor "MUŽÁCI". Pre všetkých seniorov bolo pripravené občerstvenie a jubilantov, tak ako každy rok, aj tento rok starosta obce obdaroval malým darčekom.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na programe a organizácii slávnostného posedenia. 

 

Pripravujeme

október 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg