header1

Uzatvorenie multifunkčného ihriska z dôvodu rekonštrukcie.

Vážení občania,

touto cestou Vám oznamujeme, že odo dňa 11.10.2018, t.j. štvrtok(vrátane) až do odvolanie bude uzatvorené multifunkčné ihrisko z dôvodu jeho rekonštrukcie (výmena umelej trávy + osadenie tenisového kompletu).

O uvedení multifunkčného ihriska do prevádzky Vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča - môžete si pozrieť tu.

Delegovanie členov do okrskovej komisie - môžete si pozrieť tu.

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb - môžete si pozrieť tu.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - môžete si pozrieť tu.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu - môžete si ozrieť tu.

Oznámenie o počte obyvateľov - môžete si pozrieť tu.

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie - môžete si pozrieť tu.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva - môžete si pozrieť tu.

Informácia pre voličov o sprácúvaní osobných údajov - môžete si pozrieť tu.

Vodná nádrž Prietržka - práce na dokončenie opráv začali

Vážení občania.

Touto cestou Vás tak, ako som sľúbil, informujem o ďalšom dianí ohľadom opráv na vodnej nádrži Prietržka. Dňa 17.8.2018 mi prišiel list - odpoveď na moju žiadosť, ktorá bola adresovaná do rúk ministra Ministerstva životného prostredia SR ohľadom opráv na vodnej nádrži v Prietržke. Dnes, 21.9.2018, sa pri vodnej nádrži v Prietržke stretli kompetentní, aby mohli odovzdať dielo firme, ktorá vykoná záverečné opravy na funkčnom objekte a technológii na veži na hrádzi. Tieto práce by mali trvať cca. 3 mesiace, t.j. do konca roka 2018. Pokiaľ práce prebehnú bez problémov, príde k pomalému napúšťaniu vodnej nádrže Prietržka. Konečne sa dočkáme toho, že priehrada v našich vinohradoch bude opäť slúžiť na tie účely, na ktoré bola vybudovaná. 

Úplné znenie vyjadrenia k žiadosti si môžete prečítať tu.

V prípade ďalších nových informácií Vás budem opäť o nich informovať.

 

Bc. Peter Flamík

starosta obce

Pripravujeme

október 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg